هرگاه [بذر] دوستی رویید، کمک رساندن به یکدیگر و پشتیبانی از یکدیگر، واجب می گردد . [امام علی علیه السلام]
 
جمعه 96 مهر 28 , ساعت 3:18 عصر

6f/2 (34771)

نام کتاب:

با دستورات اسلام آشنا شویم

«گناهان کبیره»

«کیفر گناه»

نویسنده:

علی غفوری

سید محمد هاشم دستغیب

و

حاج سید عبدالحسین دستغیب

سید هاشم رسولی محلاتی

مشروب

یکی دیگر از گناهانی که مطابق روایات فی ادیان را از انسان می‌گیرد تدریجاً او را به کفر می‌کشاند شراب خواری است.

شراب گذشته از هزاران اثر سوئی که روی جسم و جان دارد و در اطراف یکی از آنها که دریدن پرده‌های اجتماعی باشد در بخش ششم قدری توضیح دادیم این اثر خطرناک راهم دارد که بازایل کردن نیروی خرد، آدمی را به انکار مبد و معاد و سایر مقدسات دینی و الحاد و بی دینی وا می‌دارد و به تعبیر دوایات او را دربست در اختیار شیطان قرار می‌دهد.

شراب

دانشمندان قدیم و جدید به این واقعیت اعتراف داشته‌اند که از جمله آثار زیان بخش شراب آثار سوئی سا که روی دستگاه مغز و قوای عقلانی می‌گذارد و باعث از کار افتادن و تعطیل آن می‌شود، پر واضح است که با از بین رفتن عقل – چنانچه گفتیم – پردة شدم و حیا کنار می‌دود- و یا به تعبیر روایات دریده می‌شود – و با دریده حیا حیوان به دست غرایز حیوانی می‌افتد و انسان به صورت یک حیوان وحشی لجام گسیخته در می‌آید.

امام هشتم علیه السلام در حدیثی فرمود:

خدایتعالی شراب را جهت جرام کرد که مایه‌ی فساد و بازداشتن عقل از درک حقایق و از بین بردن ثوم و حیا است.

و در حدیث دیگری آن حضرت علیه‌السلام می‌فرماید:

خدای عزوجل قواب را حرام کرد به سبب آنکه مایة فساد است و خرد میخوارگان را دگرگون سازد و آنها را به افکار خدا وافتدا بستن به او در سولانش وا دارد، و فساده دیگری که در آن هست از انواع قتل و تهمت و زنا و بی پروایی از انجام هر کار حرامی …..

و در حدیث دیگری حماد بن بشید گوید: امام صادق علیه السلام از رسول خدا صلی الله و سلم روایت کرده ایت که آن حضرت فرمود:

بندة خدا تا شراب نخورده پیوسته در کنف حمایت و آموزش خدا است، چون شراب خورد پرده‌اش را می‌درد و در آن حال [پیشوا و] سرپرست و برادرش و همچنین گوش و چشم و دست و پایش همه شیطان است [ و اختیارش بدست اوست] که او را هر کار بدی می‌کشاند و از هر کار خیری باز می‌دارد.

این واقعیتی است که به زبان‌های مختلف و در کتاب های قدیم و جدید متذکر آن شده‌اند: «الکل بازائل کردن عقل، قور و فخولتی برای آدمی باقی نمی‌گذارد. با حتی همه‌ی مفاسد روحی و اجتماعی پدید می‌آید و همه‌ی موانع اخلاقی در هم می شکند . چون عنان نفس از کف به درونت آنچه که ادمی را جلو می‌گرفت و به خویشتن طوری وا می‌داشت از میان برخیزد و عقلی نیست که به ادمی نهیب زند این کار را نکن و آن کار را منمای؛ این سخن را بگوی و لب از فلان گفتار فروبند.»

«نوشابه‌های الکلی پی اذاستعمل سریعاً خوب خوب می شود و خون در مید خود مغز و مغز حرام و ابی نصیب نمی‌گذارد و در نتیجه عمل سلسله اعصاب به ضعف می‌رود و کف نفس که ارده‌ی بوده و منشاء شوم و حیا در انسان است و مانع از بروز اعمال وقیحانه است از کف به درد می‌دود . به عبارت دیگر، الکل عالیتری اعمال مغزی یعنی اعمال توقفی آن را منج می‌نماید.

حضرت درباره‌ی شراب

امام باقر (ع) در مسجد الحرام و سخن آن امام درباره‌ی شراب:

کلینی (ره) روایت کرده است که وقتی امام باقر علیه السلام به مسجد الحرام درآمد جمعی از قریش که از دور آن حضرت را مشاهده کردند از شخصی پرسیدند : این مرد کیست؟ پاسخ داد : امام و پیشوای مردم عراق است.

یکی از آن‌ها گفت: خوب است کسی را نزد او بفرستیم را سؤالی از وی بکند.

به دنبال این گفتگو جوانی از میان آن برخاست و به نزد آن حضرت آمد و پرسید: ای عموزاده ! بزرگترین گناهان کبیره کدام است؟ فرمود شراب خواری

جوان به نزد رفقای خود بازگشت و جواب آن حضرت را به آنها گزارش داد به او گفتند: دوباره به نزدش برو و همین سؤال را تکرار کن! جوان امد و دوباره همان ، حضرت در پاسخ فرمود:

ای برادر زاده! مگر به تو نگفتم شراب خواری [بزرگترین گناهان] است؟

این با هم جوان بازگشت و فرمایش امام علیه‌السلام را برای انها بازگو کرد، ولی ن آنها [گویا به خطر درک بیش‌تر مطلب و یا روی جهت دیگر] باز او را مأمور کردند که برای بار دوم نیز به نزد ان حضرت رفته ، سؤال مزبور را تکرار کند. جوان که گویی شوم داشت. با تکرار این سؤال فر احمتی برای حضرت ایجاد کند، امام برود و سؤال را تکرار کند، ولی وفقای ترشی او دست از وی برنداشتند و با اصول زیاد او را وادارتا مجدداً همین سؤال را بپرسد. جوان آمد و سؤال کرد:

ای برادر زاده! گلو به تو نگفتم شراب خواری؟ زیرا شراب چنان است که شخصی شوراب خوار را به زنا و دزدی و آدمکشی و شرکت به خوا می‌کشاند و کارهای شراب بر هر گناهی برتری دارد…

البته روایات دیگری نیز به همین مضمون از رهبران بزرگوار اسلام رسیده است که چون این سه حدیث جا معتو بودند ما آنها را انتخاب کردیم بلکه در روایات زیادی شراب خوار «دائم الحمد» را بت پرست دانسته و فرموده‌اند.

دائم الخمر چون بت پرست است و در بعضی از آن‌ها فرموده اند شراب خوار کافر است.

ما وقتی به تاریخ هم نگاه می‌کنیم می‌بینیم شراب افراد بسیاری را از پذیرش اعلام و معارف الهی بازداشته و دسته‌ای را هم از دین بیرون برده است.

احکام خوردنیها و آشامیدنیها

از اقسام ماهی معمولاً آنها را که دارای فلش «پوسته های روی بدن» باشد حلال می‌دانند و آنچه را در شکم ماهی باشد (غیر از چیزهای کثیف) و همچنین تخم ماهی را می‌توان خورد.

حیوانات اهلی مانند گاو، گوسفند، بز (و همچنین وحشی آنها) حلالند خوردن گوشت، اسب و قاطر و خر مکروه است.

حیوانات درنده‌ای که دندان تیز برای شکار دارند مانند شیر و روباه همه حرامند.
و همچنین است سنگ پشت و قورباغه و خرچنگ و نظایر آنها
خوردن حیواناتی مانند سوسمار و تمام حشرات که معمولاً‌در سوراخهای زیر زمین زندگی می‌کنند جایز نیست از حیوانات پرنده آنها را که درنده هستند و چنگال تیز و منقار بزرگتر دارند (مانند باز و عقاب) حرامند و همینطور است خفاش و طاووس.

گوشت پرندگانیکه یکی از این چهار چیز در آنها باشد حلال است:
اول- پرده‌ی میان انگشت پا (مانند مرغابی)
دوم- میخک پشت پا (مرغ و خروس)

سوم- سنگ ران- چینه ران

چهارم- موقع پرواز بیشتر پرها را بهم بزند و کمتر صاف (بدون بال زدن) بپرند.

تخم پرنده‌ای که پدا شود و ندانیم حلال گوشت است یا حرام گوشت اگر دو طرفش مثل هم باشد نباید خورد.

گوشت امثال ؟؟؟؟ و کلاغ و فاخته مکروه است.

قطعه گوشتی را که نمیدانند از حیوان حلالا گوشت است یا حرام گوشت میتوان با گذاشتن روی آتش امتحان کرد که معمولاً اگر حجمش کمتر شد از حلال گوشت و اگر زیادتر شد از حرام گوشت است.

جامدات

الف- از حیوانی که خود بخود مرده است فقط (پشم، مو، کرک، یا شاخ و سم) آنها قابل استفاده است همچنین است قسمتی از شیردان برده که مایه پنیر می‌شود استفاده از تخم مرغی که پوستش محکم شده است نیز مانعی ندارد

ب- از اجزای حیوان حلال گوشت چند چیز را نباید خورد:

1- آلات تناسلی و دنبلان (در بیضه‌ی حیوان نر)

2- طحال

3- مغز حرام (در بیشتر فقها)

4- غده‌ها و قطعه کوچکی که در مغز و در میان سم قرار گرفته است.

5- حدقه و چشم

6- خون و آنچه کثیف و پلید است

یادآوری- خوردن قلوه و دو گوشه‌ی دل حیوانات حلال گوشت مکروه است.

مایعات


یکشنبه 96 فروردین 27 , ساعت 12:7 صبح

دانلود پایان نامه بررسی تاثیر معنادرمانی گروهی بر کیفیت زندگی

آموزش کامل پایان نامه نویسی مخصوص مقطع کارشناسی ارشد

دانلود متن کامل پایان نامه - همه رشته ها -


دانلود متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی

عنوان کامل پایان نامه :اثربخشی معنادرمانی گروهی بر کیفیت زندگی و تغییرسبک دلبستگی ناایمن بر روی سالمندان شهر رشت

علت شناسی در نظریه فرانکل :

فرانکل معتقد بود که چیزی تحت عنوان روان آزردگی جسمانی ، روانی و معنوی خالص وجود ندارد ، بلکه موارد مختلط هستند و به اشکال بدن زاد ، روان زاد یا خرد زاد وجود دارند که بایستی هم از نظرتشخیصی و هم از نظر هدفمندی حدود تقریبی آن ها مشخص شود. منظور از تشخیص ماهیت هر عامل (جسمانی ، روانی و معنایی)ومشخص کردن عامل اولیه است. اگر عامل جسمانی اولیه باشد روان آزردگی بدن زاد و اگر عامل اولیه معنوی باشد ، صحبت از روان آزردگی خردزاد است تشخیص گردآوری اطلاعات از طریق سابقه دارویی ، مصاحبه های تشخیصی ، پرسشنامه ها و آزمون های روانی را در بر می گیرد. در این مرحله ممکن است خطاهایی صورت بگیرد زیرا که اطلاعات بر اساس گفته های بیمار است. اگر پیام غلط به بیمار داده شود در نتیجه اطلاعات غلط هم به وجود می آید(.پترسون[1] ،؛  به نقل از هدایتی ،1385.  1973).

[1] : Patterson.G.H

سوالات یا اهداف پایان نامه :

1.آیا  معنا درمانی  گروهی برکیفیت زندگی افراد سالمند شهر رشت تاثیر گذار است ؟

2.آیا معنا درمانی  گروهی بر تغییر سبک دلبستگی نا ایمن سالمندان شهر رشت تاثیر گذار است؟

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه روانشناسی

لینک متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی با عنوان : اثربخشی معنادرمانی گروهی بر کیفیت زندگی و تغییرسبک دلبستگی ناایمن بر روی سالمندان شهر رشت

ارسال شده در دسته‌ها دسته‌بندی نشده، دسته‌بندی نشده

راهبری نوشته‌ها


یکشنبه 96 فروردین 27 , ساعت 12:7 صبح

پایان نامه ارشد روانشناسی:تاثیر معنادرمانی گروهی بر تغییرسبک دلبستگی ناایمن بر روی سالمندان

آموزش کامل پایان نامه نویسی مخصوص مقطع کارشناسی ارشد

دانلود متن کامل پایان نامه - همه رشته ها -


دانلود متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی

عنوان کامل پایان نامه :اثربخشی معنادرمانی گروهی بر کیفیت زندگی و تغییرسبک دلبستگی ناایمن بر روی سالمندان شهر رشت

مثلث روان نژندی :

فرانکل ، افسردگی ، اعتیاد و پرخاشگری را مثلث روان نژندی[1] می نامد. او هشدار می دهد که خشونت و مصرف مواد مخدر و دیگر رفتارهای منفی که در تلویزیون ، سینما و حتی موسیقی غرب به نمایش درمی آید ، تشنگان معنا را متقاعد می کند که زندگی آن ها فقط با تقلید آدمک وار از قهرمان هایشان بهبود می یابد. به گفته او حتی ورزش نیز پرخاگشری را ترویج می کند انسان در واقع موجودی است که در پی معنایی است که تحقق بخشد و انسان های دیگری که با آنان مواجه می شوند و یقیناً این همنوعان و شریکان برایش معنایی فراتر از صرف وسیله ای برای ارضای محرک65  و غرایز جنسی و پرخاشگرانه دارند. به گمان فرانکل ، روان درمانی نوع بشر مستلزم انسانی کردن روان درمانی است. او بر این باوراست که اگر دردهای این دوران فائق آمدنی باشند باید آن ها را به درستی درک کرد ، یعنی آنها را به عنوان معلول ناکامی وجودی دید و اگر قرار است سرخوردگی ها و ناکامی های انسان درک شود باید انگیزش های او را فهمید و به ویژه انسانی ترین انگیزش انسان که جست و جوی معناست (بوئری؛ ترجمه فریامنش ، 1385.).

[1] : Mass Neurotic Triad

سوالات یا اهداف پایان نامه :

1.آیا  معنا درمانی  گروهی برکیفیت زندگی افراد سالمند شهر رشت تاثیر گذار است ؟

2.آیا معنا درمانی  گروهی بر تغییر سبک دلبستگی نا ایمن سالمندان شهر رشت تاثیر گذار است؟

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه روانشناسی

لینک متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی با عنوان : اثربخشی معنادرمانی گروهی بر کیفیت زندگی و تغییرسبک دلبستگی ناایمن بر روی سالمندان شهر رشت

ارسال شده در دسته‌ها دسته‌بندی نشده، دسته‌بندی نشده

راهبری نوشته‌ها


یکشنبه 96 فروردین 27 , ساعت 12:7 صبح

تاثیر معنادرمانی گروهی بر کیفیت زندگی و تغییرسبک دلبستگی ناایمن بر روی سالمندان-پایان نامه روانشناسی

آموزش کامل پایان نامه نویسی مخصوص مقطع کارشناسی ارشد

دانلود متن کامل پایان نامه - همه رشته ها -


دانلود متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی

عنوان کامل پایان نامه :اثربخشی معنادرمانی گروهی بر کیفیت زندگی و تغییرسبک دلبستگی ناایمن بر روی سالمندان شهر رشت

خود شکوفایی در معنا درمانی :

فرانکل (1969)معتقد است ، خود شکوفایی منوط به تعالی نفس است و بعد معنوی انسان از این طریق قابل حصول می باشد . بدین ترتیب انسان ها از محدوده خویشتن زیستی و روان شناختی خود فرا تر رفته و واجد ارزش های خاصی می شوند و معنای زندگی خویشتن را می یابند. فرانکل می گوید : مراجعان باید برای وجود شان هدفی بیابند و آن را دنبال کنند و نقش درمانگر کمک به آنهاست تا به عالی ترین سطح فعالیت برسند(قنبری هاشم آبادی ،1383. ).

اثر بخشی :

اثر بخشی به کاربرد بالینی روش درمانی در فضای درمانی اشاره دارد . در واقع اثر بخشی به این پرسش باهمیت و جدی پاسخ می دهد که آیا روش درمانی مورد استفاده خارج از فضا های  آزمایشگاهی نیز اثر درمانی دارد یانه (قنبری هاشم آبادی ،1383).در پژوهش حاضر منظور از اثر بخشی میزان کارایی روش آموزش معنا درمانی گروهی برای میزان کیفیت زندگی وسبک دلبستگی ناایمن بر روی سالمندان شهر رشت می باشد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

1.آیا  معنا درمانی  گروهی برکیفیت زندگی افراد سالمند شهر رشت تاثیر گذار است ؟

2.آیا معنا درمانی  گروهی بر تغییر سبک دلبستگی نا ایمن سالمندان شهر رشت تاثیر گذار است؟

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه روانشناسی

لینک متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی با عنوان : اثربخشی معنادرمانی گروهی بر کیفیت زندگی و تغییرسبک دلبستگی ناایمن بر روی سالمندان شهر رشت

ارسال شده در دسته‌ها دسته‌بندی نشده، دسته‌بندی نشده

راهبری نوشته‌ها


یکشنبه 96 فروردین 27 , ساعت 12:7 صبح

پایان نامه ارشد تاثیر معنادرمانی گروهی بر تغییرسبک دلبستگی ناایمن

آموزش کامل پایان نامه نویسی مخصوص مقطع کارشناسی ارشد

دانلود متن کامل پایان نامه - همه رشته ها -


دانلود متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی

عنوان کامل پایان نامه :اثربخشی معنادرمانی گروهی بر کیفیت زندگی و تغییرسبک دلبستگی ناایمن بر روی سالمندان شهر رشت

ب ـ رابطه درمانی :

این وظیفه معنا درمانی است که بیمار را در یافتن معنا در زندگی ، اندیشه های پنهانی وجود و معنای نهفته ی آن یاری کند « رابطه درمانی » در دوران درمانی اگزیستانسیالیستی (هستی درمانی)یک رابطه انتقالی و تکرار گذشته نیست. بلکه یک رو در رویی و یک ارتباط و تجربه تازه است که به فرد فرصت میدهد به افق های جدیدی دست بیابد. در این نوع رابطه بیمار یک موضوع نیست بلکه بشری است که مشکلات و مسایل ملموسی دارد و این مسایل دشواریهای عاطفی و احساسی ویژه را موجب گشته اند (نیلسون[1]، جونز، 2001، ترجمه بهفر ، 1384 ).نقش معنا درمانگر ، وسعت بخشیدن به میدان دید بیمار است ، تا آنجا که معنا و ارزش ها در میدان دید وحیطه خود آگاه بیمار قرار گیرد. او به بیمار کمک می کند تا برای خود معنای وجودی خود را یافته و ترغیب شود آن را کاملاً محقق سازد. برای انجام این کار روان درمانگر ، آزادی و مسئولیت ، یعنی دو ویژگی بارز انسان را دوباره به بیمار بر می گرداند(فرانکل ، 1975 ؛  ترجمه صالحیان و میلانی ،1370 ). معنا درمانی از نظر شکل به درمان های کوتاهی چون درمان آدلری نزدیک تر است. معنا درمانگران گر چه اغلب به صورت صمیمانه و مقبول درباره موضوعات فلسفی بحث می کنند. برای اینکه درمانجو را متقاعد سازند که نگرشی آگاهانه تر و مسئولانه تر به خلاء وجودی پیدا کند ، به  شیوه های مختلف او رامواجه می دهند و برایش دلیل و برهان می آورند. نوشته های مربوط به درمان نشان می دهند که فنوندرمانی ، علاوه بر مواجهه دادن و تعبیرها ، به مقدار زیادی به قانع سازی و استدلال نیز متکی هستند (پروچسکا[2]، ترجمه سید محمدی ، 1381).

[1] :Jonz.nilson

[2] : Procheska.J.O.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

1.آیا  معنا درمانی  گروهی برکیفیت زندگی افراد سالمند شهر رشت تاثیر گذار است ؟

2.آیا معنا درمانی  گروهی بر تغییر سبک دلبستگی نا ایمن سالمندان شهر رشت تاثیر گذار است؟

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه روانشناسی

لینک متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی با عنوان : اثربخشی معنادرمانی گروهی بر کیفیت زندگی و تغییرسبک دلبستگی ناایمن بر روی سالمندان شهر رشت

ارسال شده در دسته‌ها دسته‌بندی نشده، دسته‌بندی نشده

راهبری نوشته‌هالیست کل یادداشت های این وبلاگ